Gudim Invest as – Mathisen Auto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilforretning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gudim Invest as (org. nr. 889204052) kjøper aksjer i Mathisen Auto AS (org. nr. 981004752),