Guldskålen D 711 AB – BakeMark Sverige AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for produksjon og salg av bakeriprodukter og -tjenester, herunder bake-off-produkter og bakeingredienser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Guldskålen D 711 AB (svensk foretaksnr. 556675-2860), kjøp av samtlige aksjer i bake-off- og bakeingrediensvirksomheten i BakeMark Sverige AB (svensk foretaksnr. 556015-4097).Meldt til Konkurransetilsynet