Gumpens Auto AS – Grenland Auto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bilforhandler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.09.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gumpens Auto AS (org. nr. 984414307) kjøper samtlige aksjer i Grenland Auto AS (org. nr. 918506519)