Gyldendal Norsk Forlag AS – EasyFind AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: distribusjon av elektronisk rettsinformasjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gyldendal Norsk Forlag AS (org.nr. 946 163 899), overtakelse av virksomheten i EasyFind AS (org.nr. 975 868 761).Meldt til Konkurransetilsynet