Gyldendal Norsk Forlag AS – Forlagssentralen ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lagerføring og distribusjon av fysiske bøker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.02.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gyldendal Norsk Forlag AS (org.nr. 946 163 899) erverver enekontroll over Forlagssentralen ANS (org.nr. 955 249 283)