H Aschehoug & Co W Nygaard AS – GAN Forlag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av skolebøker til grunnskolen

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.06.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

H Aschehoug & Co W Nygaard AS (org.nr. 910 292 005), oppkjøp av GAN Forlag AS (org.nr. 981 118 308).Meldt til Konkurransetilsynet