H. Carlsen Holding AS og Treschow-Fritzøe AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggevaremarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

H. Carlsen Holding AS (org.nr. 989 530 909) og Treschow-Fritzøe AS (org.nr. 939 276 300), stiftelse av et nytt selskap som vil bli eid 50/50 av de to selskapene.Meldt til Konkurransetilsynet