H.I.Giørtz Sønner AS – Gange Rolv AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Varehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

H.I.Giørtz Sønner AS (org. nr. 936710379) erverver 65,57 % av aksjene i Gange Rolv AS (org. nr. 978626092)