H I Giørtz Sønner AS – Osnes Mat AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: omsetning av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

H I Giørtz Sønner AS (org.nr. 936 710 379), oppkjøp av Osnes Mat AS (org.nr. 951 969 540).Meldt til Konkurransetilsynet