Haaland Elektronikk AS – Navico Egersund AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av marine elektroniske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.01.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Haaland Elektronikk AS (org. nr. 993141496) erverver aktivaene i produksjonsenheten i Navico Egersund AS (org. nr. 915436684)