Hafa AB – Westerbergs Badrum AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av baderomsmøbler til byggevarehandelen og VVS-handelen i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Tyskland

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hafa AB (svensk foretaksnr. 556005-1491), kjøp av samtlige aksjer i Westerbergs Badrum AB (svensk foretaksnr. 556223-2289).Meldt til Konkurransetilsynet