Hafslund E-CO AS – Eidsiva Energi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energiforsyning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.04.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hafslund E-CO AS, via Hafslund AS (org.nr. 918705066), og Innlandet Energi Holding AS (org.nr. 922320918) overtar felles kontroll over Eidsiva Energi AS (org.nr. 983424082). Eidsiva Energi AS overtar full kontroll over Hafslund Nett AS (org.nr. 980489698).

I tillegg kjøper Eidsiva Energi AS 42,8 % av E-CO Energi AS (org.nr. 976894577). E-CO Energi AS overtar kontroll over Eidsiva Vannkraft (org. nr. 887396752).