Hafslund Eco AS – Fortum Oslo Varme AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Markedene for salg av avfallsforbrenningstjenester og produksjon og grossistsalg av elektrisk kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hafslund Eco AS (org.nr. 920 596 509) erverv av kontroll i Fortum Oslo Varme AS (org.nr. 977 296 919)