Hafslund Infratek ASA – Fortum Service AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygging av elektriske anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.11.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hafslund Infratek ASA (org. nr. 984277016) erverver 100 % av aksjene i rvice AS (org. nr. 981539656)