Hafslund Installasjon AS – ABC Installasjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: installasjon av elektriske anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hafslund Installasjon AS (org.nr. 983 146 430), oppkjøp av ABC Installasjon AS (org.nr. 943 580 693).Meldt til Konkurransetilsynet