Hafslund Installasjon AS – Østlandske Elektro AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for elektriske installasjoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hafslund Installasjon AS (org.nr. 983 146 430), kjøp av 52 prosent av aksjene i Østlandske Elektro AS (org.nr. 861 592 812).Meldt til Konkurransetilsynet