Hafslund Sikkerhet Teknikk AS – Eiendomssikring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for lås- og beslagsystemer og sikkerhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hafslund Sikkerhet Teknikk AS (org.nr. 989 167 588), kjøp av 51 prosent av aksjene i Eiendomssikring AS (org.nr. 844 464 002).Meldt til Konkurransetilsynet