Hafslund Strøm AS – Hallingkraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: sluttbrukermarkedet for strøm

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hafslund Strøm AS (org.nr. 982 584 027), kjøp av 36,8 prosent av aksjene i Hallingkraft AS (org.nr. 971 589 671), slik at Hafslund Strøm AS oppnår en eierandel på 76,31 prosent.Meldt til Konkurransetilsynet