Hafslund Tokom AS – Bredbåndservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: utleie av kommunikasjonskapasitet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.01.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hafslund Tokom AS (org.nr. 985 521 697), oppkjøp av Bredbåndservice AS (org.nr. 983 827 462).Meldt til Konkurransetilsynet