Hageland AS – BoGrønt SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hagesenter. 

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.02.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hageland AS (org.nr. 983757537) og BoGrønt SA (org.nr. 956569303) danner nytt selskap