Hakon Invest AB – ICA AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hakon Invest AB (org. nr. 556048-2837, Sverigew) erverver enekontroll over ICA AB (org. nr. 556582-1559, Sverige)