HAL Investments B.V. – Atlas Professionals B.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bemanningstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.02.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

HAL Investements B.V. (org.nr. 241 79 673 NL) øker sin aksjekapital fra 70 % til 80,1 % i Atlas Professionals B.V. (org.nr. 332 61 458 NL)