Halliburton AS – Norwegian Process Technology AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: tjenester til olje- og petrokjemisk industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.08.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Halliburton AS (org.nr. 968 967 983), oppkjøp av Norwegian Process Technology AS (org.nr. 879 585 732).Meldt til Konkurransetilsynet