Hallmaker Plamek AS – Rubb Hall AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av plasthaller

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.12.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hallmaker Plamek AS (org. nr. 881623552) fusjonerer med Rubb Hall AS (org. nr. 929363477)