Halvorsen AS – Maritime Industry Service AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til offshore og maritimt marked

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Halvorsen AS (org.nr. 994729578) kjøper aksjer i Maritime Industry Service AS (org.nr. 870996322)