Halvorsen Power System AS – Smart Automation AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Automasjonsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Halvorsen Power System AS (org. nr. 999326269) erverver 100 % av aksjene i Smart Automation AS (org. nr. 982726298)