Handelsinvest 1 AS – Fire eiendomsselskaper

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Handelsinvest 1 AS (org.nr. 889 275 502), kjøp av samtlige aksjer i de fire eiendomsselskapene Fossegrenda Senter AS (org.nr. 987 656 824), Østre Rosten 4B AS (org.nr. 888 823 492), Tårnåsen Senter AS (org.nr. 930 330 973) og Nærmarked AS (org.nr. 988 357 782).Meldt til Konkurransetilsynet