Handelsinvest AS – Bjølsenhallen DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: eiendomsmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Handelsinvest AS (org.nr. 889 275 502), oppkjøp av Bjølsenhallen DA (org.nr. 984 048 491).Meldt til Konkurransetilsynet