Handicare AS – Multitek AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for tekniske hjelpemidler for eldre og funksjonshemmede mennesker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.02.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Handicare AS (org.nr. 965 395 830), kjøp av samtlige aksjer i Multitek AS (org.nr. 975 345 297).Meldt til Konkurransetilsynet