Hands ASA – Completo AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: rådgivning, implementering og integrasjon av ERP-løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hands ASA (org.nr. 967 965 566), oppkjøp av Completo AS (org.nr. 976 965 566).Meldt til Konkurransetilsynet