Hands ASA – TeleComputing Stavanger AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hands ASA (org.nr. 967 372 668), oppkjøp av Microsoft Business Solutions-virksomheten i TeleComputing Stavanger AS (org.nr. 981 236 750).Meldt til Konkurransetilsynet