Hansa Borg Holding AS – Wineco AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av drikkevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.09.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hansa Borg Holding AS (org.nr. 984 349 939) erverver enekontroll over Wineco AS (org.nr. 913 920 643)