Harila Gruppen Eiendom AS – Varanger Auto AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.09.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Harila Gruppen Eiendom AS (org.nr. 995 916 835) overtar 100 % av aksjene i Varanger Auto AS (965 445 439)