Harsco Corporation – Hünnebeck Group GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: I meldingen er det oppgitt at partene ikke har overlappende virksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Harsco Corporation (org.nr. 934898753, USA), kjøp av samtlige aksjer i Hünnebeck Group GmbH (Tyskland).Meldt til Konkurransetilsynet