Haugaland Kraft AS – Sunnhordland Kraftlag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.10.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Haugaland Kraft AS (org.nr. 915 636 758) erverver 10,14% av aksjene i Sunnhordland Kraftlag AS (org.nr. 916 435 711) og vil etter dette ha 53,33% av aksjene og derved enekontroll i Sunnhordland Kraftlag AS