Haugaland Kraft Holding AS – SKL Nett AS og SKL Marked AS / Sunnhordland Kraftlag AS – Haugaland Kraft AS’ produksjonsvirksomhet

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftproduksjons- og nettvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.10.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Haugaland Kraft Holding AS (org.nr. 915636756) overtar enekontroll i SKL Nett AS (org.nr. 992860634) og SKL Marked AS (org.nr. 992860618), og Sunnhordland Kraftlag AS (org.nr. 992836679) overtar enekontroll av  Haugaland Kraft AS’ produksjonsvirksomhet (org.nr. 970983074 )