Havilafjord AS – Fjord1 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ferge- og hurtigbåtsamband i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.09.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Havilafjord AS (org.nr. 897211572) erverver 26% av aksjene i Fjord1 AS (org.nr. 983472583)