HC Holding AS – Rehab Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, medisinske forbruksvarer, medisintekniske varer og tilpasning av biler til funskjonshemmede

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.06.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

HC Holding AS (org.nr. 988 311 311), oppkjøp av Rehab Holding AS (org.nr. 984 902 433).Meldt til Konkurransetilsynet