HC-Invest AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Det berørte markedet er detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.05.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

HC-Invest AS (org.nr. 988 073 830), oppkjøp av virksomhet, varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Odingården.Meldt til Konkurransetilsynet