Heimdal gruppen AS – Granås Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: oppføring og salg av boliger til privatpersoner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.08.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Heimdal gruppen AS (org.nr. 929 499 964), kjøp av aksjer i Granås Eiendom AS (org.nr. 985 215 324).Meldt til Konkurransetilsynet