Helgeland V&M AS – Ruuki Construc

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.11.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Ruuki Construction Norge AS (org. nr. 979388624),Slipen Mekaniske AS (org. nr. 980987779), SveTek AS (org. nr. 979483656), Sinus AS (org. nr. 984548621), Sandnessjøen Engineering AS (org. nr. 960278542), Minic Test og inspeksjon AS (org. nr. 984202733), Helgeland Hydraulikk AS (org. nr. 983957803) og Alsten Construction AS (org. nr. 986512209) skal i fellesskap eie og utøve eierskap i