Helitrans AS og Helitrans Teknisk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: verkstedsfunksjoner for fly og helikoptere samt operativ virksomhet av fly og helikoptere

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.11.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Helitrans AS (org.nr. 980 313 360) og Helitrans Teknisk AS (org.nr. 974 982 897). Helitrans AS eier allerede 100 prosent av aksjene i Helitrans Teknisk AS. Meldt til Konkurransetilsynet