Hellanor AS – AS Auto-Materiell

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Import og salg av verkstedsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hellanor AS (org. nr. 912589749) kjøper samtlige aksjer i AS Auto-Materiell (org. nr. 934124901)