Hellik Teigen AS / Hermod Teigen AS – Vartdal Gjenvinning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Gjenvinning av jern og metall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.10.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hellik Teigen AS (org.nr. 941 538 576) / Hermod Teigen AS (org.nr. 916 773 234) vil utøve felles kontroll over Vartdal Gjenvinning AS (org.no. 955 494 083), etter at Hellik Teigen AS kjøper 50 % av aksjene.