Hellik Teigen AS – SAR Metall AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Metallgjennvinning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.05.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Hellik Teigen AS (org. nr. 941538576) øker sin eierandel til 100 % av aksjene i SAR Metall AS (org. nr. 994710133)