Helse Holding AS – Home Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Treningssenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Helse Holding AS (org. nr. 966488853) erverver 100 % av aksjene i Home Holding AS (org. nr. 982170850)