Helse Holding AS – Ski treningssenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Treningssenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Helse Holding AS (org. nr. 966488853) erverver 100 % av aksjene i Ski treningssenter AS (org. nr. 986433589)