HENT AS – Brødrene Røsand AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

HENT AS (org.nr. 974384051) og Brødrene Røsand AS (org.nr. 918510532) etablerer fellesforetaket HENT Røsand AS