Heraldic Holding AS – Infratek ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kritisk infrastruktur

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Heraldic Holding AS (org. nr. 912084973) kjøper aksjer i Infratek ASA (org. nr. 984277016)