Herføll Bygg AS – Saxegård Sag og Høvleri AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggevarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Herføll Bygg AS (org.nr. 920 239 536), kjøp av samtlige aksjer i Saxegård Sag og Høvleri AS (org.nr. 933 849 643).Meldt til Konkurransetilsynet